Monday, 10.12.2018, 13:05
Home Sign Up RSS
Welcome, Guest
Section categories
Published from Olimpiad [21]
Paper and other
Students [88]
Students of university
Teachers [21]
Teachers of university
Our poll
Оцените мой сайт
Total of answers: 859
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Home » Articles » Published from Olimpiad

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів за темою “Екологічні закони” до курсу “Загальна екологія”
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
КАФЕДРА "ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”
БЕРЕЗУЦЬКИЙ В.В.
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів за темою "Екологічні закони”
до курсу "Загальна екологія”

Харків –2003 р

 Мета роботи – ознайомити студентів із найважливішими екологічними законами.
 Екологічні закони (е. з.) – закони природи, відповідно яким існує оточуючий нас світ і ми самі, які діють незалежно від волі та бажання людей і поширюються на усі сфери їх діяльності. Непорозуміння е.з. чи їх порушення, викликають незворотні процеси у біосфері, які впливають на її стан і якість, та на людство у цілому.
 Людство у наступний час вирішує питання виходу із екологічної кризи у яку воно потрапило у наслідок порушення е.з..
 Знати та дотримуватись е.з. повинні усі і насамперед інженери, фахівці, науковці, підприємці, яких готує технічний університет і які у більшості своєї будуть працювати на промислових підприємствах, а як відомо саме промисловість більш за усе негативно впливає на оточуюче природне середовище та нехтує е.з.


ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитись із екологічними законами, використовуючи літературу [1,2].
2. Виписати у вигляді реферату (див. титульний лист у додатку), основні е.з. (перелік екологічних законів додається).
3. Позначити до якої із тем курсу "Загальна екологія”, можна умовно віднести ті або інші е.з. (зробити схему за зразком який додано).
4. Навести приклади які свідчать про дію е.з. та негативні наслідки, які виникають у разі нехтування ними (2-3 приклада за е.з. які вам порадить викладач).
ЛІТЕРАТУРА

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь. – 1995. – С.96-102.
2. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь справочник. – М.: Мысль. – 1990. – 637 с.
ДОДАТОК А

Додаток А1. Титульний лист
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»РЕФЕРАТ
за темою "Екологічні закони”

  Виконав:  

  Ст.гр. ІФ-ЗОг Іванов І.І.
  ___________________  

  Перевірив:

  Проф. Березуцький В.В  
______________________Харків – 2010 

ЗМІСТ 1

1. Вступ
2. Екологічні закони 
3. Схема розподілу екологічних законів за темами
4. Приклади 
5. Література


Додаток А2. Основні екологічні закони

1. Закон біогенної міграції атомів
2. Закон внутрішньої динамічної рівноваги
3. Закон генетичної різноманітності
4. Закон історичної необоротності
5. Закон константності
6. Закон кореляції (Ж.Кюв’є)
7. Закон максимізації енергії
8. Закон максимуму біогенної енергії
9. Закон мінімуму
10. Закон обмеженості природних ресурсів
11. Закон однонаправленості потоку енергії
12. Закон оптимальності
13. Закон піраміди енергій
14. Закон рівнозначності умов життя
15. Закон розвитку довкілля. Наслідки цього закону.
16. Закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні
17. Закон сукупної дії природних факторів
18. Закон толерантності
19. Закон грунтостомлення
20. Закон фізико-хімічної єдності живої речовини
21. Закон екологічної кореляції
22. Закони Б.Коммонера
23. Закони Д.Чираса
24. Закон прискорення еволюції
25. Закони системи "хижак – жертва” (В.Вольтера)Додаток А3. Теми з курсу "Загальна екологія”

1. Біосфера
2. Умови існування організмів
3. Антропогенні та природні фактори, які впливають на біосферу
4. Захист біосфери від забруднення та раціональне природокористування
 
Category: Published from Olimpiad | Added by: iso-2009 (26.04.2010)
Views: 3990 | Rating: 3.1/11