Wednesday, 12.05.2021, 08:01
Home Sign Up RSS
Welcome, Guest
Our poll
Оцените мой сайт
Total of answers: 863
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In
Search
Calendar
«  May 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
INTERNATIONAL SCIENTIFICAL and METHODICAL CONFERENCE
SECURITY OF THE PERSON IN MODERN CONDITIONS


on Decembers, 4-5 in 2014

Subject of conference:

1 Problems of safety of living, ways to decision and prospect;
2 Education are from direction of safety of living;
3 Technogenic safety of enterprises, agriculture, transport et al;
4 Modern technique and equipment are from defence of nature and men;
5 Safety of man is on a works;
6 The Informative and expert systems are in the decision of questions of safety of vital functions;
7 Pablic organization “Union of specialists worked from a questions of safety of living men” (Kharkov, Ukraine);
8.Social insurance against occupational accidents and diseases professional.
Language of conference: Ukrainian, Russian, English;
Place of leadthrough of conference: National Technical University of "KhPI".
Address: Kharkov, street of Frunze, 21
Participation in the conference: full-time and part-time
Order on participating in a conference to send to address:
An address is for correspondence: chair - “Labour and environment protection" of NTU "KhPI" "
street Frunze 21, Kharkov 2. Information a tel. (+3-8057) 707-66-65; (+3-8057)707-64-65;

Publications (a term of serve and requirement is to the manuscript)
For the participants of conference collection of theses of reports will be published. Materials are accepted after the thematic orientation of conference (necessarily to specify the number of theme). Volume - 1-3 pages of format of A4 are collected in editor Word 2000 as a file (№ themes, Name and Family of participants) on a diskette and printed on a paper. Shrift-time New Roman, 14,0 - ordinary. A location on a page is the fields: all 2,5 sm. Interval - 1,5. From above on a center: name of participants (by a title bold face font); through an interval - initials and familiya authors (fat italic); through an interval below is the name of establishment (establishments) and city (an ordinary font is an italic); below, through an interval, text of report. No more than one leader for the student. An organizational committee will do the selection of works for collection taking into account the observance of requirements in relation to a manuscript.
As a result of work the conference will be of scientific publications in scientifical magazine of NTU “KhPI”.
For the timely forming of the program ask you not later than October, 24, 2014 to present to address of organizational committee of thesis of lectures and request on participating in a conference (last name and familiya authors; there is the name of establishment (establishments) full length; home address; telephone number).

Invited to participating in a conference first of all teacher, research worker and graduate student, specialist in to direction of subject of conference and students.
Cost of participating in the work of conference :
from organization - 100 €, for physical persons - 50 €, members of the Pablic organization US from SOL Ukrain - 20 €. for graduate students - 10 €. students, masters – 5 €
Order on participating in a conference need to send the address:
61002 Kharkov, street Frunze 21, NTU "KhPI", chair "Labour and environment protection", Union of specialists from SOL ( conference).

Facilities for participating in a conference for foreign participants are paid in place after arrival to Kharkov.

With all questions to the Laptev Eugenia - NTU "KPI", corps U1, 12 floor, room. № 1205. Tel.+38057 707-69-30;
E-mail: otios_konfa2011@mail.ru

HOPE ON YOUR FRUITFUL PARTICIPATING IN CONFERENCE!

My WebPage

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
»


планують провести:
VI Міжнародну науково-методичну конференцію

"БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ"
4-5 грудня 2014 р.

1 Проблеми безпеки життєдіяльності - шляхи вирішення, перспективи;
2 Навчання з наукового напрямку БЖД;
3 Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища;
4 Сучасні техніка та обладнання захисту природи та людини;
5 Моніторинг навколишнього середовища;
6 Безпека людини в сучасних умовах;
7 Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки життєдіяльності;
8 Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
9 Робота спілки фахівців з питань БЖД м. Харків;
У рамках конференції буде проведено: Засідання Науково-методичної Комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Цивільної безпеки.
Мова конференції: українська, російська, англійська;
Місце проведення конференції: Національний технічний університет "ХПІ".
Адреса: м. Харків, вул. Фрунзе, 21
Участь у конференції – очна та заочна.
Замовлення на участь у конференції надсилати за адресою:
Адреса для листування: кафедра "Охорона праці та навколишнього середовища" НТУ "ХПІ",
вул. Фрунзе 21, Харків 2. Довідки за тел. +38057 707-66-65; +38057 707-64-65;
+380992425363 (кафедра);+380979436160 (Березуцький В.В.)
E-mail:otios_konfa2011@mail.ru
Інформація - www.safetyliving.narod.ru
Публікації (термін подачі та вимоги до рукопису)
Для учасників конференції, буде видано збірку тез доповідей. Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю конференції (обов’язково вказати номер теми). Обєм – 1–3 сторінки (не більше 3-х) формату А4 набрані у редакторі Word у вигляді файлу(№ теми, ПІБ) в електронній формі та надрукованого на папері. Шрифт-Time New Roman, кегель 14,0 стиль-звичайний. Розташування на сторінці - поля: усі 2,5 см. Інтервал - 1,5. Зверху по центру: назва доповіді (заголовним жирним шрифтом); через інтервал - ініціали та фамілія авторів (жирний курсив); через інтервал нижче - назва закладу (установи) та міста (звичайний шрифт курсив); нижче, через інтервал, текст доповіді. Малюнки, графіки тільки чорно-білі. Не більше одного керівника для студента. Оргкомітет буде робити відбір робіт для збірника з урахуванням дотримання вимог щодо рукопису.
За результатами роботи конференції, планується розміщення наукових публікацій у збірниках, включених до переліку ВАК за напрямками технічних наук

Для своєчасного формування програми просимо Вас не пізніше 24 жовтня 2014 року представити на адресу оргкомітету тези доповідей та ЗАЯВКУ на участь у конференції (прізвище, імя по батькові; назва закладу (установи) без скорочень; домашня адреса; номер телефону).
Запрошуються до участі у конференції викладачі, науковці та аспіранті, фахівці у напрямку тематики конференції та студенти.
Вартість участі у роботі конференції :
для юридичних осіб - 500 грн.; для фізичних осіб - 250 грн.; для фізичних осіб без особистої участі - 150 грн.; для членів Спілки фахівців з БЖД - 150 грн.; для аспірантів – 100 грн.; студенти, магістри – 50 грн.
Замовлення на участь (організація, Ф.І.Б.) у конференції надсилати на адресу:
61002 Харків, вул. Фрунзе 21, НТУ "ХПІ", кафедра "Охорона праці та навколишнього середовища", Спілка фахівців БЖД. До замовлення додавати квитанцію про переведення грошей за участь у конференції.
Кошти за участь у конференції надсилати: Громадська організація «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини» р/р 26006060815021 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків МФО 351533
Код ОКПО 38001959. Призначення платежу : Участь у VI Міжнародній науково-методичній конференції
"Безпека людини у сучасних умовах"

З усіма питаннями звертатися до Малафєй Дениса Ігоровича, Лаптєвої Євгенії Олексіївни - НТУ "ХПІ", корп. У1, 12 поверх, ауд. 1205. Тел. +38057 707-69-30;E-mail: otios_konfa2011@mail.ru
СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПЛІДНУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
Оргкомітет
ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У V МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
Прізвище
Імя
По батькові
Учений ступінь
Учене звання
Посада
Місце роботи
Адреса організації
Телефон
E-mail
Автор (автори) доповіді
Назва доповіді
Номер теми
Форма участі
Виступ з доповіддю
Участь без доповіді
Заочно