Wednesday, 12.05.2021, 07:01
Home Sign Up RSS
Welcome, Guest
Section categories
Participants of the ISO-2009 [4]
Participants of the International student olympiad of a 2009 year
Participants of the ISO-2010 [32]
It is a category for those who going to make an attempt the forces in the olympiad of 2010. Это категория для тех кто собирается попробовать свои силы в олимпиаде 2010 года
Participants of the ISO-2011 [0]
Participants of International student Internet-olympiad from discipline are Safety of living of man Участники Международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине - Безопасность жизни и деятельности человека
Students [22]
Students are student in a center preparation to participating in an olympiad and also students of internal and extra-mural form teaching wich studying disciplines related to safety of man and nature. Студенты обучающиеся в Центре подготовки к участию в олимпиаде, а также студенты очной и заочной формы обучения, изучающие дисциплины связанные с безопасностью человека и природы.
Our poll
Оцените мой сайт
Total of answers: 863
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни. Навчальний посібник містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей фахівців. Може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації, а також державними службовцями і працівниками підприємств. My WebPage
Category: Students | Views: 1045 | Added by: iso-2009 | Date: 18.09.2014

Расследование несчастного случая на производстве, видео от журнала Охрана труда http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-eiU0GuHr5g
Category: Students | Views: 594 | Added by: iso-2009 | Date: 19.02.2014

Lecture 2
The basic legislative and normatively legal acts from a labour protection at economic industry
1. Legislative and normatively legal acts are from a labour protection in industry.
2. A pointer of normatively legal acts is on questions of labour protection.
3. Of a particular branch programs of improvement of the state of safety, hygiene of labour and production environment.
4. Economic industry has position about organization of control the system by a guard labour.

1. Legislative and normatively legal acts are from a labour protection in industry
Normative base, legal base
A legislation about a labour protection is based on positions which answer Constitution of Ukraine. To the article 43, 45, 46, 49, 50, 53, 56 and 64 Constitutions of Ukraine guarantee a right to of citizens of Ukraine work, rest, health protection, medicare and insurance, and also in the case of complete, partial or temporal loss of capacity, los ... Read more »
Category: Students | Views: 1646 | Added by: iso-2009 | Date: 17.09.2012

БІЗНЕС І ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ФОРМАЛЬНИЙ І НЕФОРМАЛЬНИЙ ПІДХОДИ.
Питання:
1. Економічна теорія права відповідальності
2. Система екологічного страхування і реалізація екологічної відповідальності.

1. Економічна теорія права відповідальності
Види відповідальності
Відповідальністю є застосування до правопорушника встановлених законом або договором санкцій, внаслідок чого він зазнає майнових втрат. Отже, поняття господарсько-правової відповідальності включає в себе і майнові наслідки застосування санкцій. У свою чергу господарсько-правова санкція становить визначену безпосередньо законом або договором міру (масштаб, величину) відповідальності правопорушника. Це гранична величина майново-примусового впливу на правопорушника, який може застосувати до нього кредитор або відповідний орган (суд, арбітражний суд).
Господарсько-правові санкції у своїй сутності є економічно-юридичними. Тому в законодавстві визначення економічні і майн ... Read more »
Category: Students | Views: 1912 | Added by: iso-2009 | Date: 08.09.2012

Основи екоменеджменту і екоаудіту
ПИТАННЯ:
1.Визначення екоменеджменту і екоаудіту, призначення і роль.
2.Система екоменеджменту і екоаудіту у країнах ЄС.
3.Система екоменеджменту і екоаудіту в Україні.

1.Визначення екоменеджменту і екоаудіту, призначення і роль.
Чинні нині в Україні моделі організації і керування природокористуванням самі по собі не забезпечують узгодження економічних і природоохоронних цілей у масштабах держави. У зв'язку з цим виникла необхідність розробити систему екологічного менеджменту, як більш прогресивну модель для умов ринкових трансформацій.

За рубежем уже початі спроби реалізації екологічного менеджменту в господарській діяльності. При цьому система і екологічного менеджменту, і екологічного аудиту (СЕМА) розглядається як діючий важіль регулювання процесу забруднення, коли відповідальність і партнерство є головни-ми чинниками в охороні навколишнього середовища. Водночас, СЕМА - це ринково орієнто ... Read more »
Category: Students | Views: 2328 | Added by: iso-2009 | Date: 08.09.2012

THE LABOUR PROTECTION IS IN INDUSTRY.
LECTURE №1.
INTERNATIONAL NORMS ARE IN INDUSTRY OF LABOUR PROTECTION
QUESTIONS


1. SOCIAL RESPONSIBILITY IS IN QUESTIONS OF LABOUR PROTECTION
2. Labour protection as inalienable constituent of social responsibility.
A standard of SA 8000 is «Social responsibility». International standard of ISO 26000 «Setting on social responsibility».
3. Legislative basis of European Union on questions of labour protection.
4. Labour norms of International organization of labour. Conventions and Recommendations ILO.
5. International cooperation is in industry of labour protection. Basic directions of collaboration.

1. SOCIAL RESPONSIBILITY IS IN QUESTIONS OF LABOUR PROTECTION
A large value in the decision of questions of safety of vital functions has a social aspect, namely social responsibility of employers for safe and harmless labour of workers in any sphere of activity of man. Practice of dec ... Read more »
Category: Students | Views: 1469 | Added by: iso-2009 | Date: 04.09.2012

Theme 4. LIFE SAFETY-THROUGH FOR EMERGENCIES

... Read more »

Category: Students | Views: 1273 | Added by: iso-2009 | Date: 01.03.2012

Theme 4. LIFE SAFETY-THROUGH FOR EMERGENCIES
Questions

... Read more »

Category: Students | Views: 1011 | Added by: iso-2009 | Date: 01.03.2012

Лекція №3
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ (МІКРОКЛІМАТ) НА ВИРОБНИЦТВІ. Вентиляція та кондиціювання повітря.

Питання:
1. Характеристика основних показників метеорологічних умов
2. Санітарно – гігієнічні вимоги до повітря робочої зони
3. Мікроклімат робочої зони.
4. Нормування метеорологічних умов
5. Заходу щодо забезпечення нормальних метеорологічних умов на виробництві
6. Вентиляція та кондиційювання повітря
Додаткова література:
1. Гігієнична класифікація праці. Гігієнічні нормативи. ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002
2. ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (2010 року)
1. Характеристика основних показників метеорологічних умов
Життєдіяльність людини завжди протікає в певних метеорологічних умовах, які визначаються комбінацією температури повітря, швидкості його руху й відносної вологості, барометричним тиск ... Read more »
Category: Students | Views: 16260 | Added by: iso-2009 | Date: 15.02.2011

РОЗСЛІДУВАННЯ Й ОБЛІК ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Питання:

1. Причино - наслідкові зв'язки нещасних випадків

2. Класифікація, розслідування й облік нещасних випадків і професійних захворювань, відшкодування збитків виробничого травматизму

3. Основні методи й основи профілактики виробничого травматизму й професійних захворюваності.

Додатковий матеріал: НПАОП 00.0-6.022-04 Порядок розлідування та ведення обліку нещасних випадків, профессійних захворювань і аварій на виробництві. 1. Причинно-наслідкові зв'язки нещасних випадків Щорічно до 18 тисяч українців страждают від травм на виробництві. Усе більше нещасних випадків на виробництві закінчуються смертю співробітників. Через виробничі травми гине до 1 тис. чоловік щорічно. Традиційно самими небезпечними сферами діяльності в нас уважаються добувна промисловість, що обробляє, будівництво, сільське господарство й транспорт.

Аналіз нещасних випадків дозволяє ... Read more »

Category: Students | Views: 7722 | Added by: iso-2009 | Date: 09.02.2011

1 2 3 4 5 6 »